Kurzová ponuka predstavuje súhrnnú ponuku stávkovch udalostí vo forme ich zoznamov s príslunmi kurzami a ostatnmi skutonosami súvisiacimi so stávkovou udalosou.
Pravidlá a typy stávok pre virtuálne konské dostihy a preteky chrtov Hrá uzatvára stávky na virtuálne konské dostihy a preteky chrtov v pretekoch so 6 alebo 8 úastníkmi.
Pár rozhodne najvyia farba karty patriaca do páru.3 úinného.Napríklad: v lyžovaní,.Vplata slot machine games online xtra hot vhier (priemerná návratnos vkladov 0,9569.Ervená karta v zápase, bol kopnut.V priebehu hry, poas vypadávania hráov systém znižuje poet stolov presádzaním hráov tak, aby bol poet hráov pri stoloch vyrovnan, aby bol poet stolov o najniží a zárove boli stoly o najviac zaplnené.Place Bet/Stávka na umiestnenie: tipuje sa umiestnenie úastníka udalosti v prvej trojke/prvej dvojke (závisí od potu úastníkov pretekov).Lánok 5 odsek 4 sa zruuje.Následne hrajú hrái postupne poda poradia v smere hodinovch ruiiek.V lánku 23 Pävalcové vherné prístroje odsek 77 znie: (77) 7th Heaven 7th Heaven je 5-valcov, multi-líniov tiptoi kartenspiel vhern video prístroj.Niektoré prvky v pravidlách sa odliujú od pravidiel pri klasickom tandardnom Blackjacku.Pravidlá hry Crown and Anchor sa hrá s tromi kockami (každá obsahuje 6 rovnakch symbolov).V lánku 23 Pävalcové vherné prístoje odsek 49 znie: (49) Adventures in Wonderland Adventures in Wonderland je 5-valcov, multi-líniov vhern video prístroj.Toto pravidlo vak neplatí pre Scatter symboly.Vyhra možno v závislosti od rozhodnutia hráa na 1 až 5-tich hernch líniách.Stávka na Over (Nad Under (Pod) 2,5: hrá tipuje na celkov poet gólov (nad znamená, že v zápase padne 3 a viac gólov) casino online spielen gratis 700 alebo pod, o znamená, že v zápase padne 0 až 2 góly.
Príklad: "Akákovek piková karta mi vytvorí farbu, takže mám devä outs." Over Card (Vyia karta) Karta vyia než akákovek karta v spolonch kartách.Kjusa bude 4,00/2, to znamená 2,00 a.Valca zava piaty symbol v hornej línii.2,00 ante a 2,00 BET ab) pokia krupier otvorí hru (má kombináciu Eso a Krá alebo vyiu tak vyhráva ten, kto má najväiu kombináciu.Táto stávka zaha ísla: Orphelins: Stávka na íslo a s ním susediace ísla, ktoré na kolese rulety tvoria dve samostatné sekcie mimo sekcií Tiers a Voisins.Vyhra možno v závislosti od rozhodnutia hráa na 1 až 20-tich vhernch líniách.